מדיניות החזרות

מדיניות החזרת מוצרים על פי חוק תקנות הגנת הצרכן

  1. החזרת התמורה, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 ימי עסקים ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום
    בתקנות אלה :

אריזה מקורית – מוצר וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש. כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;

החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית ולא נפתח או שניה מצורת אריזתו המקורית, בצירוף חשבונית הקניה .

החזר כספי יינתן רק אם המוצר עלה יותר מ-100 ₪. ההחזר הכספי על המוצר שהוחזר לא יהיה מלא והלקוח יישא בדמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 150 ₪ – לפי הנמוך מבניהם.

עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 3% נוספים לדמי הביטול לעיל.

במידה ונדרש שהעסק תאסוף את המוצר יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים לדמי הביטול לעיל בעלות של 80-300 ₪ כולל מע"מ כתלות בנפח המוצר ובמיקום איסוף המוצר, במקרה זה ההחזר הכספי יבוצע לאחר בדיקת תקינות המוצר ואריזתו ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים.

לא ניתן להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו ו/או שנרכשו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו ו/או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית על ידי אריזה זמינה פשוטה ורגילה.

לקוח שהזמין טובין שבגינם בוצעה הזמנה מספק בחו"ל, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הלקוח לבטל את העסקה לאחר מועד הפקת הזמנת רכש ו\או אישור ההזמנה ע"י היצרן/ספק.

לא ניתן להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שניתן עליהם מחיר "מבצע מיוחד". ויהיה מודגש באתר המוצרים שבמבצע "מבצע".

מדיניות משלוחים

להלן פירוט ועדכון תעריפי הובלה (כוללים מע"מ) של העסק:

א.       מוצר הנשלח באמצעות העסק/ חברת בלדרות יחויב בדמי משלוח לפי המופיע בתשלום ההזמנה ולפי בחירת הלקוח. החזרת מוצר הדורש איסוף יחויב בדמי משלוח נוספים של חברת בלדרות על סך 55 ₪.

ב.       עסקאות מעל 1000 ₪ לא יחויבו בדמי משלוח של חברת בלדרות.

ג.       מוצרים הדורשים הובלה ו\או הרכבה ע"י החברה (רשימת חלק ממוצרים אלו מפורטת בסוף המסמך) יחויבו בדמי הובלה והרכבה על סך 150 ₪ לא כולל הסייגים הבאים:

ג.1.             צפונית לחדרה\דרומית לגדרה – דמי הובלה והרכבה 350 ₪.

ג.2.             אילת, הערבה, יישובי ים המלח, רמת הגולן – דמי הובלה והרכבה 390 ₪.

ג.3.             הובלה והרכבה לבניין ללא מעלית תהיה תוספת של 50 ₪ לקומה מקומה  3 ואילך.

ד.       הדגמות של מוצרים חייבים בתשלום של שירות והובלה בסך 350 ₪. במידה והלקוח רכש במעמד ההדגמה את המוצר לא יחויב בדמי משלוח נוספים.

ה.       סוחרים ( משווקים עצמאיים מורשים במוצרי הלקוח) רשאים להבטיח ללקוח אספקה מהירה (פחות מ-7 ימי עסקים) רק לאחר אישור מראש של העסק או מי מטעמו.

ו.       החזרת מוצר שהורכב ו\או הדורש איסוף מבית הלקוח, יחויב הלקוח או הסוחר (במידה והעסקה חויבה דרכו) בעלות הבאה:

ו.1   דמי הובלה והרכבה לעיל (סעיף ג)

ו.2   דמי החזרה ופירוק לעיל (סעיף ג)

ו.3   דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מבניהם, בכפוף למדיניות החזרת מוצרי החברה.

ו.4   למעט הסר ספק עלות ההובלה בהחזרת המוצר אינה מתקזזת עם עלות ההובלה באספקת המוצר. כלומר, הלקוח ישלם עבור 2 ההובלות.

ו.5   לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים הנעשה בהם שימוש ו/או באו במגע עם גוף הלקוח ו\או שלא באריזתם המקורית ו\או שיוצרו ו\או יובאו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו\או מוצרים פסידים (מתכלים).  או מוצרים המפורסמים שבאתר בעת הרכישה במבצע.

ו.6   מוצר שהגיע לבית הלקוח תקול\פגום, תהליך ההחזרה\החלפה יהיה ללא עלות הובלה נוספת.

ז.   העסק מתחייבת לספק את מוצריה עד 7 ימי עסקים/לפי סוג המשלוח שבך הלקוח למעט המקרים הבאים:

* העסק לא מתחייבת לשלוח ו/או להוביל מוצרים מעבר לקו הירוק. דמי הובלה מעבר לקו הירוק יקבעו ע"י העסק או מי מטעמו לפני סיפוק המוצר ובכפוף לאישור עלות ההובלה ע"י הלקוח.

* לגבי אספקת מוצרים לאילת, הערבה, יישובי ים המלח, רמת הגולן ומעבר לקו הירוק במידה ויהיו ויאושרו – זמן אספקה עד 14 ימי עסקים.

ח.       איסוף עצמי – איסוף עצמי יתאפשר, למעט מוצרים הדורשים הרכבה של איש מקצוע מטעם העסק. איסוף עצמי יתבצע בתיאום מראש בימי עסקים א'-ה', בין השעות בשעות 09:00-20:00. במוצרים שעלותם מתחת ל-100 ₪, יחויב הלקוח בתוספת של דמי טיפול בסך 15 ₪.

ט.       הרשימה החלקית של מוצרים הדורשים הובלה ו\או הרכבה ע"י החברה הם:

מיטות, מיטת קוסמטיקאית/רופא, כורסאות מתרוממות וגריאטריות, כיסא, כסאות ממונעים,  עגלות שירות, מיטת עיסוי קבועות, רגליות, ארונות.

ביטול עסקת הרכישה על ידי  cosmetics-shop(מ.ס ניהול) להלן "העסק"

העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש, בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת העסק, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות העסק לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפוניה או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי העסק לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור העסק לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

החזרת מוצרי טיפוח וקוסמטיקה
במקרה שהמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ והוא לא נפגם על ידי הצרכן. דמי הביטול עומדים על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

החלפה של מוצרים
יודגש כי תעשה בתוך 14 יום ממועד הרכישה בליווי חשבונית, כשהמוצר חדש, שלם ובאריזתו המקורית. בהעדר חשבונית יינתן השרות, אך ורק במידה וניתן יהיה לשחזר את הרכישה
התמורה שתינתן בעבור החזרה של מוצרים הינה תעודת זיכוי

  • המוצר יזוכה על פי ערכו השקלי ביום רכישתו, בניכוי הנחות והמבצעים
  • ניתן להחזיר מוצרים באיסוף על ידי שליח של העסק בתשלום
  • החזר כספי יבוצע ע"י החברה תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר חזרה לרשותה, ההחזר יבוצע באופן בו בוצע התשלום כקבוע בתקנות


    יצירת קשר

  • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל העסק מ.ס ניהול אשר cosmetics-shop מנוהלת על ידו באמצעות השארת פנייה / צור קשר באתר או לחילופין בוואטסאפ: 051-5588135 או במייל: c.shop.israel@gmail.com
Shopping Cart